Acte pentru înmatricularea navelor de agrement

Home « Info « Legislatie

Înmatricularea unei ambarcațiuni este o procedură obligatorie pentru navele comerciale și pentrru cele de uz personal, care depășesc lungimea mai mică de 7 m și/sau au propulsia mai mică de 15 kW. înmatricularea navelor de agrement se face la cererea proprietarului, la Căpitania portului, în baza următoarelor acte:

1. Cererea proprietarului prin care se solicita acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman si inmatricularea navei:

  • - în cazul în care proprietarul este persoană juridică, se va prezenta împuternicire pentru persoana care face demersurile de înmatriculare și se va nominaliza persoana desemnată să răspundă de ambarcațiune (număr telefon, copie CI)
  • - în cazul în care proprietarul este persoană fizică, cererea va fi făcută de proprietar sau prin împuternicit cu procura specială și autentică.

2. Titlul de proprietate (referitor ambarcațiune, motor) - copie legalizată

3. Protocol de predare - primire

4. După caz:
- act de identitate sau alt document oficial din care să rezulte cetățenia pentru persoane fizice - copie

- certificat de înmatriculare a persoanei juridice - copie
- act normativ de înființare a persoanei juridice - copie

5. Confirmare scrisă emisă de direcția de specialitate ANR sau de o societate de clasificare recunoscută MTCT prin care se atestă că nava este conformă cu normele tehnice de construcții obligatorii, legislația în vigoare și cu prevederile convențiilor internaționale la care România este parte (acte registru original)

6. Certificat de radiere emis de autoritatea competentă a statului unde nava a fost înmatriculată anterior pentru navele dobândite
sau
7. Document emis de autoritatea statului în care navă a fost construită prin care se constată că nava este nou construită și neînmatriculată, pentru navele nou construite.

8. Declarație pe propria răspundere a proprietarului de preluare a garanțiilor reale mobiliare și/sau sarcinilor (autentificată notarial) și acordul scris al creditorilor respectivi (original) în cazul în care nava este grevată de garanții reale și mobiliare și/sau sarcini.

9. Două fotografii ale navei 13cm x 18cm (din tribord și din pupă)

Atenție!

a) Documentele de la puctele. 6 si 7 trebuie prezentate în original și după caz și în traducere legalizată
b) Pentru ambarcațiunile de agrement care intră sub incidența HG nr. 2195/2004 aceste documente (de la pct. 6 si 7) sunt înlocuite de Declarația de conformitate și Certificatul de origine.
c) Pentru ambarcațiunile de agrement care nu intră sub incidența HG nr. 2195/2004 construite în România, se va depune certificatul de neînmatriculare eliberat de căpitania care a luat în evidență construcția.

Foto: articles.baltimoresun.com  

Publicat in: martie 2013
Inapoi la categoria «« Info

Comentarii

Nu sunt comentarii

Adauga Comentariu

« Trebuie sa te loghezi pentru a posta un comentariu sau comentariul tau trebuie aprobat
Sunt de acord cu termenii si conditiile site-ului nauticamagazine

Advertisement